Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach od 10 do 26, zaś sama Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Rewiry, jakie wchodzą w zakres działalności Kancelarii to cały powiat sieradzki, miasto i gmina Sieradz, jak również inne ościenne gminy takie jak Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Gruszyce, Goszczanów, Klonowa, Wróblew, Warta, Ustków oraz Złoczew. Oprócz tego, na stronie internetowej Kancelarii zostały udostępnione wzory dokumentów do pobrania, które należy wypełnić i złożyć, w zależności od gatunku sprawy. Sprawdź www https://komorniksieradz.pl